บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด เวอร์ชัน Odoo 14.0-20210518

Information about the บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด instance of Odoo, the Open Source ERP.

แอพพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว

ขาย
ใบแจ้งหนี้
การออกใบแจ้งหนี้
การชำระ
เว็บไซต์
เว็บไซต์
สินค้าคงคลัง
Manage your stock and logistics activities
สั่งซื้อ
ใบสั่งซื้อ
จุดขาย
User-friendly PoS interface for shops and restaurants
eCommerce
Sell your products online
การตลาด
Design, send and track emails
Time Off
Allocate time off and follow time off requests
รับสมัครงาน
Track your recruitment pipeline
บุคลากร
บุคลากร
Account Financial Reports
OCA Financial Reports
การสนทนา
Chat, mail gateway and private channels
รายชื่อ
Centralize your address book
ปฏิทิน
ตั้งกำหนดเวลา ของการประชุมพนักงาน
Fleet
Manage your fleet and track car costs
งานซ่อมแซม
ผลิตภัณฑ์
Attendances
เวลาเข้าออกงาน
AE Upload Payment
Payment with upload dialog