UPS ZIRCON ICT-1 800VA/480W :2Y

• ควบคุมการทำงานอย่างแม่นยำด้วย MICROPROCESSOR
• ทำงานได้ในสภาวะแรงดันไฟเกิน(OVER)และไฟตก(UNDER)
• มีระบบ DC START และระบบชาร์ตอัตโนมัติขณะปิดเครื่อง
• มี RESET FUSE ป้องกันปัญหาไฟต้นทางและไฟฟ้าลัดวงจร
• มีเสียงเตือนและไฟกระพริบเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ LOW BATTERY
• สำรองไฟฟ้าได้ 15-30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง)

1,690.00 - 1690.0 THB 1,690.00 -

1,690.00 -

    ไม่มีการรวมนี้