Jabra Speak 410 MS :1Y

• ลำโพง conference phone speaker สำหรับใช้ในห้องประชุม
• ไมค์ชนิด omni-directional รับเสียงรอบทิศทาง
• เทคโนโลยี HD voice / wideband audio
• ระบบตัดเสียงรบกวน DSP
• ได้รับการรับรอง Microsoft Skype Business
• เชื่อมต่อใช้งานด้วยสาย USB
• ใช้งานกับระบบ Unified communication รองรับ Voip
• ขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาได้ ใช้พื้นที่วางน้อย
• ตอบสนองย่านความถี่เสียง True wide band sound
• มีปุ่ม Call control สามารถกดรับสายวางสายได้กรณีเชื่อมต่อกับ
• Microsoft Lync
• มีฟังก์ชันการตัดเสียงไมค์
• สามารถปรับเพิ่มลดเสียงได้ในตัว
• มีระบบป้องกันเสียง Echo
• การเชื่อมต่อเป็นแบบ USB
• สามารถม้วนเก็บสายได้ สะดวกต่อการใช้งาน พร้อมกระเป๋าเก็บ
• รับประกัน 1 ปี
• สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปได้

4,900.00 - 4900.0 THB 7,900.00 -

7,900.00 -

    ไม่มีการรวมนี้