ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
วิชุดา สาศรีรัตน์ (แอน) RMNR000107536 Kerry-ems Jun 13, 2020 062020000001
สุนันทา คันทะสิทธิ์ EI 7995 7639 5 TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 22, 2020 13:35 052020000003
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม จำกัด EI 7994 1845 7 TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 09, 2020 11:06 042020000001
สถาวิทย์ จันจุฬา RMNRN00000200 Kerry-ems Jan 18, 2019 09:43 012019000001
นายเพรียวพันธ์ แก้วประดับ RC#400525 ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 20, 2018 082018000001
พระกฤษฎา ยศพิมพา SNIM000012227 Kerry-ems Jun 13, 2018 09:29 062018000001
ชื่อลูกค้า : วิชุดา สาศรีรัตน์ (แอน)
Tracking number : RMNR000107536
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000001
ชื่อลูกค้า : สุนันทา คันทะสิทธิ์
Tracking number : EI 7995 7639 5 TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 22, 2020 13:35
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000003
ชื่อลูกค้า : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม จำกัด
Tracking number : EI 7994 1845 7 TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 09, 2020 11:06
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000001
ชื่อลูกค้า : สถาวิทย์ จันจุฬา
Tracking number : RMNRN00000200
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 18, 2019 09:43
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000001
ชื่อลูกค้า : นายเพรียวพันธ์ แก้วประดับ
Tracking number : RC#400525
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 20, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000001
ชื่อลูกค้า : พระกฤษฎา ยศพิมพา
Tracking number : SNIM000012227
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 13, 2018 09:29
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062018000001
Powered by MakeWebEasy.com