Power Supply (FULL) 500 W รุ่น PW007 DTECH :3Y

• ประเภท Power SupplyATX
• กำลังไฟสูงสุด500W
• Fan Size1 x 120mm Fan
• Power Factor CorrectionActive
• Mainboard Connector20+4 Pin
• PCI Ex Connector1 x 6+2-Pin
• Sata Connector 3
• อัตราการจ่ายพลังงาน78% Efficiency
• รองรับไฟขาเข้า164 - 264 V
• ช่วงความถี่ขาเข้า50~60 Hz
• จำนวนชั่วโมงการใช้งาน>100,000 Hours

890.00 - 890.0 THB 890.00 -

890.00 -

    ไม่มีการรวมนี้