GOPRO CAMERA HERO11 BLACK

• GoPro HERO 11 Black กล้อง Action Camera เซ็นเซอร์ใหม่ใหญ่ขึ้น ช่วยให้ถ่ายรูปได้ในอัตราส่วน 8:7 ทำให้ได้มุมมองภาพที่กว้างมากขึ้น ใช้งานได้นานขึ้นด้วย Enduro Battery พร้อมระบบป้องกันการสั่น HyperSmooth 5.0

• Horizon Lock เพิ่มขึ้นถึง 360 องศา
• TimeWarp 3.0 และ TimeLapse โหมดใหม่ ช่วยให้ถ่ายภาพในเวลากลางคืน
• วิดีโอความละเอียด 5.3K 60Fps, 4K 120Fps, 2.7K 240Fps

18,500.00 - 18500.0 THB 18,500.00 -

18,500.00 -

    ไม่มีการรวมนี้

    สินค้าจากบริษัทGoPro