หมวดหมู่
Lenovo FLEX5-14 Touch+Pen ( 82HS017XTA)
14,990.00 ฿ 14,990.00 ฿ 14990.0 THB
Lenovo FLEX5-14 Touch+Pen ( 82HU0081TA)
21,990.00 ฿ 21,990.00 ฿ 21990.0 THB
Lenovo Ideapad IP3-14IML05 ( 81WA00Q8TA)
15,490.00 ฿ 15,490.00 ฿ 15490.0 THB
Lenovo IP1-15ADA7 ( 82R1003MTA)
14,490.00 ฿ 14,490.00 ฿ 14490.0 THB
Lenovo IP3 15ITL05(81X800KJTA)
20,990.00 ฿ 20,990.00 ฿ 20990.0 THB
Lenovo IP3-14ALC6 ( 82KT00GTTA)
22,990.00 ฿ 22,990.00 ฿ 22990.0 THB
Lenovo IP3-14ITL05 ( 81X7006STA)
20,490.00 ฿ 20,490.00 ฿ 20490.0 THB
Lenovo IP3-15ITL05 ( 81X800L3TA)
20,900.00 ฿ 20,900.00 ฿ 20900.0 THB
Lenovo IP3-15ITL05 ( 81X800L4TA)
16,990.00 ฿ 16,990.00 ฿ 16990.0 THB
Lenovo IP3-15ITL6 ( 82HL00GETA)
17,990.00 ฿ 17,990.00 ฿ 17990.0 THB
Lenovo IP5-15ALC05 ( 82LN00UJTA)
23,490.00 ฿ 23,490.00 ฿ 23490.0 THB
Lenovo YogaC7-14ACN6 (82N70008TA)Touch+Pen
33,990.00 ฿ 33,990.00 ฿ 33990.0 THB