AOC MONITOR 19.5 (A1-E2070SWNE/67)

• หน้าจอพาเนล TN ขนาด 19.5 นิ้ว
• ประหยัดพลังงานมากกว่าจอทั่วไปถึง 50%
• สามารถแบ่งหน้าจอออกเป็น 4 ช่องได้
• ปลอดสารปรอท เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม

3,390.00 - 3390.0 THB 3,390.00 -

3,390.00 -

    ไม่มีการรวมนี้