กิจกรรมWorkshop Learning with iPadโครงการห้องเรียนศตวรรษที่21 ให้กับ โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช

Last updated: 2020-01-18  |  221 View  |  กิจกรรม

เนื่องด้วย บริษัท Synnex_apple Thailand ร่วมกับ บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ กิจกรรมWorkshop Learning with iPadโครงการห้องเรียนศตวรรษที่21 ให้กับ โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช ให้กับครูผู้สอน บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้เข้มข้น และ ความสนุกสนานในการอบรม เราเป็นเจ้าเดียวใน จ.นครศรีธรรมราช ที่สนับสนุนการเรียนการสอน ในยุค Thailand 4.0

Powered by MakeWebEasy.com