กิจกรรมWorkshop โครงการห้องเรียนศตวรรษที่21 หลักสูตรสุนทรียศาสตร์ ฝึกแต่งทำนองและเพลงด้วยตนเองด้วยApp GarageBand ให้กับ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช

Last updated: 2020-01-18  |  181 View  |  กิจกรรม

บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด (plug&play_smart) ร่วมกิจกรรมWorkshop โครงการห้องเรียนศตวรรษที่21 หลักสูตรสุนทรียศาสตร์ ฝึกแต่งทำนองและเพลงด้วยตนเองด้วยApp GarageBand ให้กับ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช

Powered by MakeWebEasy.com