กิจกรรมWorkshop โครงการห้องเรียนศตวรรษที่21 หลักสูตรสุนทรียศาสตร์ ฝึกแต่งทำนองและเพลงด้วยตนเองด้วยApp GarageBand ให้กับ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช

Last updated: Jan 18, 2020  |  77 Views  |  กิจกรรม

บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด (plug&play_smart) ร่วมกิจกรรมWorkshop โครงการห้องเรียนศตวรรษที่21 หลักสูตรสุนทรียศาสตร์ ฝึกแต่งทำนองและเพลงด้วยตนเองด้วยApp GarageBand ให้กับ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช

Related album

Powered by MakeWebEasy.com