เนื่องด้วย บริษัท Synnex_apple Thailand ร่วมกับ บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ กิจกรรมWorkshop Learning with iPadโครงการห้องเรียนศตวรรษที่21 ให้กับ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช (ณ.นครอุทิศ)

Last updated: 2020-01-18  |  160 View  |  กิจกรรม

เนื่องด้วย บริษัท Synnex_apple Thailand ร่วมกับ บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด (plug&play_smart) จัดกิจกรรมWorkshop Learning with iPadโครงการห้องเรียนศตวรรษที่21 ให้กับ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช (ณ.นครอุทิศ) หลักสูตรอบรมครูผู้สอน บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้เข้มข้น และความสนุกสนาน กับการจำลองครูผู้สอนเป็นนักเรียน กิจกรรมสนับสนุนเพื่อการศึกษาเราเป็นที่เดียว ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

Powered by MakeWebEasy.com