MP3 player

New

SONY Walkman กันน้ำ รุ่น NW-WS413/BM Black :1Y ความจุในการจัดเก็บ 4GB ทำงานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -5°C ถึง 45°C ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 12 ชั่วโมง3 ป้องกันน้ำ (น้ำเค็ม) เพื่อการใช้โดยปราศจากความกังวล2 รับประกัน 1 ปี ศูนย์ SONY ประเทศไทย

฿ 3,490 ฿ 3,490
฿ 2,990 ฿ 2,990 -14%
 
สินค้าหมด
New

Sony Walkman NW-WS413/BM - Black - ความจุในการจัดเก็บ 4GB - ป้องกันน้ำ (น้ำเค็ม) เพื่อการใช้โดยปราศจากความกังวล - ทำงานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -5°C ถึง 45°C - ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 12 ชั่วโมง - โหมดเสียง Ambient

฿ 3,990 ฿ 3,990
฿ 2,990 ฿ 2,990 -25%
สมาชิก ฿ 2,930 ฿ 2,930 -27%
สินค้าหมด
New

Sony Walkman NW-WS413/CM - Ivory - ความจุในการจัดเก็บ 4GB - ป้องกันน้ำ (น้ำเค็ม) เพื่อการใช้โดยปราศจากความกังวล - ทำงานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -5°C ถึง 45°C - ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 12 ชั่วโมง - โหมดเสียง Ambient

฿ 3,990 ฿ 3,990
฿ 2,990 ฿ 2,990 -25%
สมาชิก ฿ 2,930 ฿ 2,930 -27%
สินค้าหมด
New

Sony Walkman NW-WS413/GM - Green - ความจุในการจัดเก็บ 4GB - ป้องกันน้ำ (น้ำเค็ม) เพื่อการใช้โดยปราศจากความกังวล - ทำงานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -5°C ถึง 45°C - ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 12 ชั่วโมง - โหมดเสียง Ambient

฿ 3,990 ฿ 3,990
฿ 2,990 ฿ 2,990 -25%
สมาชิก ฿ 2,930 ฿ 2,930 -27%
สินค้าหมด
New

Sony Walkman NW-WS413/LM - Blue - ความจุในการจัดเก็บ 4GB - ป้องกันน้ำ (น้ำเค็ม) เพื่อการใช้โดยปราศจากความกังวล - ทำงานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -5°C ถึง 45°C - ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 12 ชั่วโมง - โหมดเสียง Ambient

฿ 3,990 ฿ 3,990
฿ 2,990 ฿ 2,990 -25%
สมาชิก ฿ 2,930 ฿ 2,930 -27%
สินค้าหมด
New

Sony MP3 Walkman NWZ-B183F/LC (4GB) - Blue ดีไซน์ที่โดดเด่นด้วยพื้นผิวอะลูมิเนียม ฟังก์ชัน Bass Boost เพิ่มพลังให้ความถี่เสียงต่ำ ความจุ 4GB รองรับเพลงประมาณ 900 เพลง ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 20 ชั่วโมง การชาร์จอย่างรวดเร็วใน 3 นาที

฿ 2,190 ฿ 2,190
฿ 1,990 ฿ 1,990 -9%
 
New

Sony MP3 Walkmam NWZ-B183F/NC (4GB) - Golden ดีไซน์ที่โดดเด่นด้วยพื้นผิวอะลูมิเนียม ฟังก์ชัน Bass Boost เพิ่มพลังให้ความถี่เสียงต่ำ ความจุ 4GB รองรับเพลงประมาณ 900 เพลง ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 20 ชั่วโมง การชาร์จอย่างรวดเร็วใน 3 นาที

฿ 2,190 ฿ 2,190
฿ 1,990 ฿ 1,990 -9%
 
New

Sony MP3 Walkman NWZ-B183F/ฺBC (4GB) - Black ดีไซน์ที่โดดเด่นด้วยพื้นผิวอะลูมิเนียม ฟังก์ชัน Bass Boost เพิ่มพลังให้ความถี่เสียงต่ำ ความจุ 4GB รองรับเพลงประมาณ 900 เพลง ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 20 ชั่วโมง การชาร์จอย่างรวดเร็วใน 3 นาที

฿ 2,190 ฿ 2,190
฿ 1,990 ฿ 1,990 -9%
 
New

Sony MP3 Walkman NWZ-B183F/RC (4GB) - Red ดีไซน์ที่โดดเด่นด้วยพื้นผิวอะลูมิเนียม ฟังก์ชัน Bass Boost เพิ่มพลังให้ความถี่เสียงต่ำ ความจุ 4GB รองรับเพลงประมาณ 900 เพลง ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 20 ชั่วโมง การชาร์จอย่างรวดเร็วใน 3 นาที

฿ 2,190 ฿ 2,190
฿ 1,990 ฿ 1,990 -9%
New

SONY MP3 Walkman NWZ-B183F/PC (4GB) - Pink ดีไซน์ที่โดดเด่นด้วยพื้นผิวอะลูมิเนียม ฟังก์ชัน Bass Boost เพิ่มพลังให้ความถี่เสียงต่ำ ความจุ 4GB รองรับเพลงประมาณ 900 เพลง ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 20 ชั่วโมง การชาร์จอย่างรวดเร็วใน 3 นาที

฿ 2,190 ฿ 2,190
฿ 1,990 ฿ 1,990 -9%
Powered by MakeWebEasy.com